P112

P112PT3bun3

 

บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฏิบัติธรรม

เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ติดต่อสอบถามได้ที่  

พระมหาอุทัย  พลเทโว โทร.062-9954561

พระมหาไพโรจน์ กนโก โทร.083-7388091