uthai

po1 po2

 

po3

 

uthai

 

pa1 pa2

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ ต้อนรับคณะเจ้าภาพถวายภัตตาหาร ประกอบด้วย

1.คณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์สมชาย นนฺทโก วัดหนองรี อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา


2.คุณแม่นิ ตินิกุล และลูกหลาน ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 40,000.-(สี่หมื่นบาทถ้วน)


ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

————————————————————

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
14/11/2018