11

11 15 16 17 18 19 20 12 13 14 21 22 23 24

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล คือ คุณแม่เฉลียว พงษ์พันธ์

คุณนิชดา พรรณสุชล (ร้านอาหารลุงนวย) และญาติพี่น้อง

ถวายผ้าป่าสมทบกองทุนภัตตาหาร 125,240 บาท

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉันชั้น 2) มจร วังน้อย อยุธยา

ภาพโดย ถนอม  คชแพทย์

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

 

 

Leave a Reply