ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 328 รูป ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระครูภาวนาสารบัณฑิต กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนา

Thr1 Thr2 Thr3 Thr4 Thr5

 

 

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม  พ.ศ. 2560

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

เป็นประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาคาถาเป็นภาษาบาลี

ให้กับคณะเจ้าภาพที่มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

คณะอาจารย์จากหลักสูตรสันติศึกษา มจร และคุณแม่เครือวัลย์  ชัยเมืองปักษ์และครอบครัว

ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 328 รูป ณ อาคารหอฉันชั้น 2

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Close