เจ้าภาพประจำวัน

เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

51 52 55 53 54

 

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 

เจ้าภาพถวายภัตตาหารประกอบด้วย:

1.คุณระพิพรรณ วรรณพินทุ และครอบครัว

ทำบุญครบ 100 วันนางสาวพยุง วรรณพินทุ

บริจาคปัจจัยค่าภัตตาหาร 7,000 บาท

2.คุณวันเพ็ญ เกษรกุล และครอบครัว บุญคล้ายวันเกิด

นำภัตตาหารคาวหวานมาร่วมถวาแด่พระภิกษุสงฆ์

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีประธานสงฆ์กล่าวอนุโมทนาคาถา

ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี ชั้น 2 มจร วังน้อย อยุธยา

 

ส่วนธรรมนิเทศ  รายงาน

Close