27 มีนาคม 2561

27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-10.00 น. อาจารย์การดา ร่วมพุ่ม รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาว...

27 มีนาคม 2561

เจ้าภาพถวายภัตตาหารผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต ณ อาคารห...

24 มีนาคม 2561

เจ้าภาพถวายภัตตาหารผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต ณ อาคารห...

22 มีนาคม 2561

22 มีนาคม 2561 พระมหานพดล อาสโภ เจ้าอาวาสวัดน้อยนอก,เจ้าคณะตำบลบางกระสอ จัง...

21 มีนาคม 2561

21 มีนาคม 2561 พิธีเปิดโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 63  ประชุมภา...