วันที่ 7 ธันวาคม 2560

    เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 412 รูป  ประกอบด้วย: 1.คณะอุบาสกอุบา...

วันที่ 6 ธันวาคม 2560

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 366 รูป (ผู้บริหาร 42 รูป,พระนิสิตเถรวาท 300,...

แม่ครัวจิตอาสา

  คุณแม่พัชมน ปั่นรัศมี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำขนมหวาน มี ข้าวเหนียวลำไ...