เจ้าภาพประจำวัน

คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต วันเสาร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564

คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต วันเสาร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
– คณะที่ 1: กลุ่มบัวตอง จากสถาบันพระปกเกล้า ประกอบด้วย :
1. นายอภิวัชร บัวพันธ์ กรรมการบริหารพรรค พรรคชาติไทยพัฒนา
2. นายอรรถวุฒิ รัตนสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหวัฒนาพลาสติก จำกัด
3. พลตรี วรวุฒิ แสงทอง รองผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1
4. นางวรรณทณี ศรีพุ่มไข่ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบและพัฒนา ปฏิบัติราชการในฐานะ ผอ.กองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์
5. นางสาวรัตนาภรณ์ มั่นศรีจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหภัณฑ์พัฒนา โปรดักส์ จำกัด
6. นางนพลักษณ์ ศุภธนสินเขษม นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
7. นางสาวชมุค สร้างศรีวงศ์ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที
8. นายณกรณ์ กุลพิโมกข์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ สำนักงานศาลยุติธรรม
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
-ถวายสังฆทาน
1. ชุดยาสามัญ 5 ชุด
2. ยาฟ้าทลายโจร 90 กระปุก
3. วิตามินซี 53 กระปุก
4. ชุดน้ำขิง 196 ซอง
5. เครื่องวัดออกซิเจน 2 เครื่อง
ปรารภ: ทำบุญเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน

– คณะที่ 2: คุณแม่บุญเย็น – คุณพ่อณภัทร ตั้งเจริญ
ถวายปัจจัยทุนการศึกษา 10,000 บาท, ถวายปัจจัยกองทุนภัตตาหาร 40,000 บาท
ปรารภ : ทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณพ่อณภัทร ตั้งเจริญ

– คณะที่ 3 นางอาทิตยา กลั่นดีมา ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนาหว้า ถวายมังคุด
ปรารภ : ทำบุญเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว

– คณะที่ 4 คุณพรศรี วัฏฏานุรักษ์ – คุณเสรี วัฏฏานุรักษ์
ถวายไก่ย่าง, ส้มตำ ปรารภ : ทำบุญเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว

“อยากจะทำบุญถวายภัตตาหารต้องทำอย่างไร?”

สำหรับท่านใดมีความประสงค์อยากจะทำบุญถวายภัตตาหาร สามารถร่วมทำบุญได้ที่อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน ชั้น 1) มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา หรือ ถ้าท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางไปร่วมบุญสามารถทำบุญผ่านทางบัญชี “กองทุนภัตตาหารพระนิสิต” ได้ดังนี้ :

ธนาคาร : ทหารไทยธนชาต
สาขา : อุทัย
เลขบัญชี : 417-2-45976-2
ชื่อบัญชี : มจร ทุนภัตตาหารพระนิสิต

หรือแสกน Qr Code ข้างล่างนี้

ส่งหลักฐานการทำบุญเพื่อประกาศอนุโมทนาประจำวันและออกใบอนุโมทนาได้ที่ id line : @donation.mcu หรือ e-mail : dhammawijai@mcu.ac.th

ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศานาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาศรัทธาที่ท่านร่วมบริจาคทรัพย์ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลคุ้มครองป้องกันท่านให้ปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติอุปัทวันตรายทั้งปวง  เจริญยิ่งด้วยอายุ วรรณะ  สุขะ  พละ ปฏิภาณ  ธนสารสมบัติ ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาล เทอญ.

ส่วนธรรมนิเทศ
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Close