Vichai02

Vichai1 Vichai02 Vichai3 Vichai4 Vichai5 Vichai6 Vichai7

 

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560

รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย และครอบครัว นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

ทำบุญคล้ายวันเกิดอายุครบ 60 ปี รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย 

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ศูนย์วัดศรีสุดาราม  กทม.

โดยมี พระราชสุตาภรณ์,ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร

เจ้าคณะเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ประธานสงฆ์ในการเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องพิธีการ 1

อาคารหอฉันชั้น 2 มจร วังน้อย  อยุธยา