7 สิงหาคม 2561

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬ...

6 สิงหาคม 2561

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มจร ประธานพิธีเปิดโค...

1 สิงหาคม 2561

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬ...

28 กรกฎาคม 2561

  ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าห...

27 กรกฎาคม 2561

  พระมหาไพโรจน์  กนโก พร้อมด้วยพระวิปัสสนาจารย์ นำคณะอุบาสกอุบาสิกา ป...

26 กรกฎาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรร่วมกับบริษัทสิงห์เบเวอเรช จำกัด ร่วมถวายเ...

วันอาสาฬหบูชา 2561

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดง พระปฐ...