วันที่ 16 มกราคม 2563

  วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 คณะที่ 1: คุณแม่สนอง บุญลอย,คุณสมพิศ วงศ์วิไล ...

วันที่ 15 มกราคม 2563

 วันพุธ ที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เจ้าภาพวันนี้ ประกอบด้วย คณะที่ 1: คุณเยาวล...

วันที่ 14 มกราคม 2563

วันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล วันนี้ ประกอบด้วย คณะที่...

วันที่ 24 ธันวาคม 2562

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา...